Have got / Have

Have got / Have

Zwroty wypowiadane przez pracownika sklepu

1. I Have got a dog

Ja mam psa

/Ai haew got e dog/

Zwrot bardzo często używany w sklepach, hotelach, restauracjach 🙂

  2.Would you like a bag?

 Czy chciałaby pani torbę?

 /Łud juu laik e beag?/

  3.Anything else?

  Coś jeszcze? 

  /Eny*fynk els?/